photo-reactive: Francesc Català-Roca – Libros de viejo con gato…

photo-reactive:

Francesc Català-Roca – Libros de viejo con gato (Used Books with Cat, Barcelona) 1950